Sri: SrimathE rAmAnujAya Nama:

Warning: Undefined array key "LangName" in /home/yaamunan/domains/srimaaninfotech.org/public_html/xms.php on line 48
Entered Time :

Warning: Undefined array key "audiost" in /home/yaamunan/domains/srimaaninfotech.org/public_html/xms.php on line 68
Quiz1

- English/Ramayanam 001

1. Who is wife of Raamaa ?
MaaNdavee
Oormilai
Seethaa
Sruthakeerthi

2. Who is wife of Bharathan ?
MaaNdavee
Oormilai
Seethaa
Sruthakeerthi

3. Who is wife of Sathruknan ?
MaaNdavee
Oormilai
Seethaa
Sruthakeerthi

4. Who is wife of Lakshmanan ?
MaaNdavee
Oormilai
Seethaa
Sruthakeerthi

5. Who is AyOmukhi ?
Seethaa
SoorpaNakai
Ahalyai
None of them

6. Who is Vibheeshanan's Wife ?
Chaarumthi
Charanyaa
Saramaa
None of them

7. Who is Father of Jataayu ?
Garudan
AruNan
Sambaadhi
None of the above

8. Who is Maarisan ?
Son of Taadaki
Son of Raavanan
Brother of Raavanan
Brother of Karan

9. Who is Sabari ?
An old Lady waiting for Raama Lakshmanan
Disciple of Madhanga Rishi
Both 1 and 2
None of the above

10. Who is SvEdhakEsi ?
Bheesmar
Bheeman
Arjunan
Vidhuran