Works of our Poorvaacharyaas

Kindly select language English தமிழ்

emperumAn and nithyasUrIs :- emperumAn , pirAtti , VishvaksEnar

aazhvaars :- poigaiyaazhvaar , bhoodhaththaazhvaar , pEiaazhvaar , thirumazhisaiyaazhvaar , nammaazhvaar , mathurakaviyaazhvaar , kulasEkaraazhvaar , periyazhvaar , aandaaL , thoNdaradip podiyaazhvaar , thiruppaaNaazhvaar , thirumangaiyaazhvaar

Emberumaanaar and aachaaryaas before him :- naathamunigaL , paaNdiya bhattar , uyyakkoNdaar , maNakkaal Nambi , aaLavandhaar , periya nambigaL , thirumaalaiyaandaan , thirumalai nambigaL , thiruvarankapperumaaL araiyar , thirukkOttiyoor nambi , gOvindha jeeyar , thirukkachi nambigaL , koora naaraayaNa jeeyar , emberumaanaar , other aachaaryars

aachaaryaas after Emberumaanaar :- koorathaazhvaan , mudhaliyaandaan , ananthaazhvaan , thriukkurugai piraan piLLaan , kurugai kaavalappan , sOmaasiyaaNdaan , vaduga nambi , kidaambi aachaan , aruLaaLa perumaaL emberumaanaar , embaar , VakuLaaparaNa Bhattar , Paraankusa dhaasar , Parakaala dhaasar , PiLLai iraamaanusa dhaasar , azhaghiya MaNavaaLa dhaasar , paraasara bhattar , sri raama piLLai , piLLai thirunaRaiyoor araiyar , thirukaNNamangaiyaaNdaan , nanjeeyar , NampiLLai , vEdhaachaarya bhattar (son of vEdhavyaasa bhattar) , vEdhappiraan Bhattar , nadaadhoor ammaaL , vaadhi kEsari azhagiyaa maNavaaLa jeeyar , vadakku thiruveedhi piLLai , periyavaachaan piLLai , PiLLai lOkaachaariar , azhagiya maNavaaLa perumaaL naayanaar , vEdhaanthachaariar , viLaanchOlai piLLai , manavaaLa maamunigaL

aachaaryaas after maNavaaLa maamunigaL :- paravaSthu pattar piraan jeeyar , kOyil kandhaadai aNNan , pradhivaadhi bhayankaram aNNA , erumbiappaa , appiLLaar , appiLLai , vAnamaamalai onRAna (Ponnadikkaal Jeeyar) , madattuppiLLai , Paravaadhi kEsariyaar , jeeyar naayanaar , piLLai lokam jeeyar

Note: Single click on the Person name to get the details of the personality. Again single click on the personality or double click on the details will close the details of the personality.