Srimaan InfoTech - Panchangam

   PanchAngam

Select Date   from:
to

   [Kindly select the 2nd date also for any date selection to get proper details.]

Set Nazhigai   Select Zone   Panchangam


Sat, 24 Feb 2024 Today's - Panchangam of Asia/Kolkata

 • sObhakruth Year uththarAyaNE sisiraruthow

  Today : Maasi 12 Magam upto 41-23 (23:11). PourNami upto 30-45 (18:56).

  Today's Nakshathram : Magam. Today's Thithi : PourNami.Today's Yogam: subha-subha.

  Now : Magam. PourNami.

  Day's Special

  mAsi Magam - General
  MaNakkAl Nambi - General
  ThirumAlai ANdAn - General
  anna koodai utsavam - Maasi Magam - SrivilliputhUr
  Maasi Magam Theppam - Thirukkudanthai
  Maasi Magam utsavam - Garuda sEvai - Thiruneermalai
  GajEndra mOksham - Garuda sEvai - ThirumOgUr
  Theppam - kUdal

  NammAzhwAr - mAsi PradhishtOthsavam (AzhwAr Thirunagari) - Day5
  Garuda sEvai-HamSa vAhanam (ThirukkurukUr)

  BrahmOthsavam (ThirukkOvalUr) - Day6
  TheerthavAri at Cuddalore dhEvanAmpattinam Seashore - Morning
  Manjakkuppam Jayalakshmi Naidu kalvi VaLAgam - Noon
  Special Thirumanjanam at ThiruppApuliyUr Sri VaradharAja PerumAL Sannidhi - Night

  BrahmOtsavam (ThirukkaNNapuram) - Day9
  Samuthira TheerthavAri (Morning) (ThirukkaNNapuram)

  mAsi Maga utsavam (ThirukkOvalUr) - Day6
  mAsi PourNami utsavam (kadalmallai) - Day2
  Garuda sEvai TheerthavAri (Morning) (kadalmallai)

  TheppOthsavam (ThirukkOshtiyUr) - Day10
  PuRappAdu - Morning
  Thepam - Noon
  Theppam - Night

  Maasi Magam (SriperumbUdUr) - Day5
  Garuda sEvai - mAsi magam utsavam (Evening) (SriperumbUdhUr)

  Sun Rise : 06:38:00    Sun Set : 18:20:00

  rAhu kAlam : 09:33:00 - 11:01:00. Yama KaNdam : 13:56:00 - 15:24:00. KuLigai : 06:38:00 - 08:05:00. Soolai : East

  prAdhakAlam : 06:38:00 - 08:58:00; SangavakAlam : 08:58:00 - 11:18:00; madhyAhnakAlam : 11:18:00 - 13:39:00; aparAhnakAlam : 13:39:00 - 15:59:00; sAyAhnakAlam : 15:59:00 - 18:20:00

  Daily Sankalpam       

  Achamanam 2 times, PrANAyAmam 3 times

  SuklAmbaradharam vishNum sasivarNam chathurbhujam |
  Prasannavadanam dhyAyEt sarvavighnOpasAntayE ||

  yasya dviradvathrAdyA: pArishadyA: para: saham |
  vighnam nighnamti satatam visvaksEnam thamAsrayE ||

  Hari: Ohm. Sri gOvindha gOvindha gOvindha, asya Sri Baghavatha:, mahApurushasya, SrivishNOrAjgyA, PravarththamAnasya, adhyabhrahmaNa:, dhvitheeya paraathdhE, SrisvEthavarAha kalpE, vaivasvatha manvantharE, ashtA vimsathi thamE kaliyughE, pratamE pAdhE, Jamboo dhveepE, BhAratha varshE Bharatha khaNdE, sakApthE mErO: dhakshiNE pArsvE, asmin varththamAnE vyAvahArikE, prabavaadheenAm shashtyA samvathsarANAm mathyE, sObhakruth nAma samvathsarE

  uththarAyaNE, sisiraruthow, kumbha mAsE
  Sukla PakshE
  , prathamyaam puNyatithow

  Sthira vAsara, poorvapalgunee nakshathra yukthAyAm, SrivishNuyOga SrivishNu karaNa subha yOga subha karaNa yEvaNguNa visEshaNa visishtAyAm asyAm varththamAnAyAm

  prathamyaam puNyatithow

 • சோப4கிருத்
  Warning: Undefined array key "SAnsk_Ayanam" in /home/yaamunan/domains/srimaaninfotech.org/public_html/m_calendar1.php on line 624
  சிசிரருதௌ

  இன்று : மாசி 12 மகம் 41-23 (23:11).பௌர்ணமி 30-45 (18:56).

  இன்றைய நக்ஷத்திரம் : மகம் இன்றைய திதி : பௌர்ணமி இன்றைய யோகம் : சுப-சுப.

  தற்பொழுது : மகம் . பௌர்ணமி .

  நாளின் சிறப்பு

  SELECT * FROM specialdays WHERE Month = 'Maasi' AND (Nakshathram LIKE '%Magam%' OR (Thithi LIKE '%PourNami%' AND Paksham IS NULL)) AND days=1
  மாசி மகம் -
  மணாக்கால் நம்பி - திருநக்ஷத்திரம்
  திருமாலையாண்டான் - திருநக்ஷத்திரம்
  அன்னக்கூடை உத்ஸவம் - மாசி மகம் - ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்
  மாசி மகம் உத்ஸவம் தெப்பம் - திருக்குடந்தை
  மாசி மகம் உத்ஸவம் - கருட ஸேவை - திருநீர்மலை
  கஜேந்திர மோக்ஷம் - கருட ஸேவை - திருமோகூர்
  தெப்பம் - கூடல்

  நம்மாழ்வார் (ஆழ்வார்திருநகரி) - நாள்5
  ப்ரஹ்மோத்ஸவம் (திருக்கோவலூர்) - நாள்6
  ப்ரஹ்மோத்ஸவம் (திருக்கண்ணபுரம்) - நாள்9
  மாசி மக உத்ஸவம் (திருக்கோவலூர்) - நாள்6
  மாசி பௌர்ணமி உத்ஸவம் (கடல்மல்லை) - நாள்2
  தெப்போத்ஸவம் (திருக்கோஷ்டியூர்) - நாள்10
  மாசி மகம் (ஸ்ரீபெரும்பூதூர்) - நாள்5
  சூர்ய உதயம் : 06:38:00    சூர்ய அஸ்தமனம் : 18:20:00
  இராகு காலம் : 09:33:00 - 11:01:00. யம கண்டம் : 13:56:00 - 15:24:00. குளிகை : 06:38:00 - 08:05:00. சூலை : கிழக்கு

  ப்ராதகாலம் : 06:38:00 - 08:58:00; சங்கவகாலம் : 08:58:00 - 11:18:00; மத்யாஹ்நகாலம் : 11:18:00 - 13:39:00; அபராஹ்நகாலம் : 13:39:00 - 15:59:00; சாயாஹ்நகாலம் : 15:59:00 - 18:20:00

  நித்ய சங்கல்பம்     

  ஆசமனம் 2 முறை, ப்ராணாயாமம் 3 முறை

  ஶுக்லாம்ப3ரத4ரம் விஷ்ணும் ஶஶிவர்ணம் சதுர்பு4ஜம் |
  ப்ரஸந்நவத3நம் த்4யாயேத் ஸர்வவிக்4நோபஶாந்தயே ||

  யஸ்ய த்3விரத்3வத்ராத்3யா: பாரிஷத்3யா பர: ஶதம் |
  விக்4நம் நிக்4நம்தி ஸததம் விஶ்வக்ஸேநம் தமாஶ்ரயே ||

  ஹரி: ஓம். ஸ்ரீ கோ3விந்த3 கோ3விந்த3 கோ3விந்த3 அஸ்ய ஸ்ரீ ப43வத: மஹாபுருஷஸ்ய ஸ்ரீவிஷ்ணோராஜ்ஞா ப்ரவர்த்தமானஸ்ய அத்3யப்ரஹ்மண: த்3விதீய பரார்த்தே4 ஸ்ரீச்வேதவராஹ கல்பே வைவஸ்வத மன்வந்தரே அஷ்டா விம்ஸதி தமே கலியுகே3 ப்ரத2மே பாதே3 ஜம்பூ3 த்3வீபே பா4ரத வர்ஷே ப4ரத க2ண்டே சகாப்தே மேரோ: த3க்ஷிணே பார்ச்வே அஸ்மிந் வர்த்தமாநே வ்யாவஹாரிகே பிரப4வாதீ3நாம் ஷஷ்ட்யா ஸம்வத்ஸராணாம் மத்யே சோப4கிருத் நாம ஸம்வத்ஸரே

  3க்ஷிணாயனே சிசிரருதௌ
  கும்ப மாஸே

  ஸ்திர வாஸர மகா4 நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் ஸ்ரீவிஷ்ணுயோக3 ஸ்ரீவிஷ்ணு கரண சுப4யோக3 சுப4கரண எவங்கு3ண விசேஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம்

  பௌர்ணமாஸ்யாம் புன்யதி்தௌ2

 • शोभकृत
  Warning: Undefined array key "SAnsk_Ayanam" in /home/yaamunan/domains/srimaaninfotech.org/public_html/m_calendar1.php on line 624
  शिशिर ऋतु

  माघः 12 मघा 41-23 (23:11).पूर्णिमा 30-45 (18:56).मघा पूर्णिमा இன்றைய யோகம் : சுப-சுப.

  मघा. पूर्णिमा.

  दिनङ्क विशेष

  SELECT * FROM specialdays WHERE Month = 'Maasi' AND (Nakshathram LIKE '%Magam%' OR (Thithi LIKE '%PourNami%' AND Paksham IS NULL)) AND days=1
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
 • शोभकृत मघा 41-23 (23:11).पौर्णिमा 30-45 (18:56).मघा पौर्णिमा இன்றைய யோகம் : சுப-சுப.

  मघा . पौर्णिमा .

  दिनङ्क विशेष

  SELECT * FROM specialdays WHERE Month = 'Maasi' AND (Nakshathram LIKE '%Magam%' OR (Thithi LIKE '%PourNami%' AND Paksham IS NULL)) AND days=1
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

  नम्मालवार (श्री शठकोप स्वामिजी) () - நாள்5
 • శోభకృత మఖ 41-23 (23:11).పూర్ణిమ 30-45 (18:56).మఖ పూర్ణిమ இன்றைய யோகம் : சுப-சுப.

  మఖ . పూర్ణిమ .

  నేడు ప్రత్యేక

  SELECT * FROM specialdays WHERE Month = 'Maasi' AND (Nakshathram LIKE '%Magam%' OR (Thithi LIKE '%PourNami%' AND Paksham IS NULL)) AND days=1
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

  నమ్మాళ్వార్ () - நாள்5
 • ಶೋಭನ
  Warning: Undefined array key "SAnsk_Ayanam" in /home/yaamunan/domains/srimaaninfotech.org/public_html/m_calendar1.php on line 624
  சிசிரருதௌ

  மாசி 12 ಮಘ 41-23 (23:11).ಹುಣ್ಣುಮೆ 30-45 (18:56).ಮಘ ಹುಣ್ಣುಮೆ இன்றைய யோகம் : சுப-சுப.

  ಮಘ. ಹುಣ್ಣುಮೆ.

  ಇಂದು ವಿಶೇಷ

  SELECT * FROM specialdays WHERE Month = 'Maasi' AND (Nakshathram LIKE '%Magam%' OR (Thithi LIKE '%PourNami%' AND Paksham IS NULL)) AND days=1
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

  ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ () - நாள்5
 • ശോഭാകൃത മകം 41-23 (23:11).പൗര്‍ണമി 30-45 (18:56).മകം പൗര്‍ണമി இன்றைய யோகம் : சுப-சுப.

  മകം. പൗര്‍ണമി.

  ഇന്ന് പ്രത്യേക

  SELECT * FROM specialdays WHERE Month = 'Maasi' AND (Nakshathram LIKE '%Magam%' OR (Thithi LIKE '%PourNami%' AND Paksham IS NULL)) AND days=1
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -

  നമ്മാഴ്വാർ () - நாள்5